post image
Zdjęcie: Wacław Troszka

W ramach akcji w każdy ostatni piątek miesiąca, począwszy od 28 maja, rybniccy urzędnicy  w miarę możliwości wybierać będą dojazd do pracy rowerem (lub inną formę aktywnego dojazdu – np. hulajnoga, rolki, deskorolka itd.)

- Akcja ma być kontynuacją rozpoczętych w 2017 roku działań, kiedy magistrat zakupił kilka rowerów, które wciąż są wykorzystywane przez pracowników miejskiej pracowni urbanistycznej.  Od tego czasu wiele się zmieniło. Wielu urzędników, łącznie z prezydentem, porusza się na rowerze, nie tylko rekreacyjnie, ale również w czasie wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych. Chciałbym, aby akcja poszerzyła grono osób korzystających z roweru jako środka codziennego transportu – mówi Łukasz Karbowiński, rybnicki oficer rowerowy. 

Rowerem załatwia urzędowe sprawy na terenie miasta Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Łukasz Kosobucki, dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego, jeździ hulajnogą. Rowerów do codziennego załatwiania spraw używają również pracownicy administracyjni i nadzorujący pracę w  Rybnickich Służbach Komunalnych. 

Cała akcja ma zachęcić mieszkańców Rybnika do codziennej jazdy na rowerze, poprzez dawanie przykładu. Chodzi o to, by ludzie mówili: ciś na kole jak urzędnik.   

Główne założenia akcji to zaangażowanie pracowników magistratu oraz pracowników jednostek miejskich w ideę rozpowszechniania codziennego poruszania się na rowerze, pokazanie mieszkańcom, że przykład idzie z góry i urzędnicy nie tylko mówią o potrzebie zmian, ale również sami tworzą te zmiany. Chodzi o stopniowe rozpowszechnienie roweru jako środka codziennych dojazdów do pracy, pokazanie, że trochę więcej chmur na niebie, czy niższa temperatura za oknem, nie spowodują nagle całkowitego zastoju w dniu akcji "Ciś na kole jak urzędnik". 

Liczą się: promocja zdrowego trybu życia, dbałość o środowisko, zrozumienie problemów miasta wśród wszystkich mieszkańców. Akcja ma się przyczynić nie tylko do propagowania kultury rowerowej, ale również pozytywnie wpłynąć na stereotypowy wizerunek urzędnika.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.