post image
Materiały prasowe

Nieruchomość o powierzchni 0,4999 ha, za kwotę  372 382 brutto, nabyło przedsiębiorstwo DM Investment sp. z o.o. Inwestor specjalizuje się m.in. w realizacji inwestycji magazynowych. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających ściśle z miejscowego planu zagospodarowania, w terminie do czterech lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży.

Sprzedana nieruchomość jest dziesiątą i ostatnią jaką miasto przygotowało w tzw. nowej strefie gospodarczej, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zewnętrznemu.


Z kolei już 15 czerwca odbędzie się przetarg na sprzedaż ostatniej nieruchomości inwestycyjnej położonej w tzw. starej strefie gospodarczej również przy ul. Gospodarczej. Cena wywoławcza działki o pow. 0,77 ha wynosi 275 000 netto. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:  https://www.bipraciborz.pl/bip/dokumenty-akcja-wyszukaj-idstatusu-77591-idtypu-77593-idkategorii-39853-idzakladki-95775-numerzakladki-1?komunikat=26682661

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.