post image
Pixabay

W poniedziałek 31 maja o godzinie 16.30, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Gorzyce.

Nad czym debatować będą radni? M.in. nad zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026, programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasadami udzielania i rozmiarami obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu uchwał, odbędzie się tego samego dnia o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Komentarze

Dodaj komentarz