UM Rydułtowy.
UM Rydułtowy.

W dniu 25 maja w Urzędzie Miasta w Rydułtowach spotkali się przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej SA-Centrala, KWK ROW Ruch Rydułtowy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach, władze miasta oraz przedstawiciele mieszkańców Rydułtów.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Burmistrza Marcina Połomskiego i dotyczyło sprawy regulacji cieku Nacyna. Omówiono problemy techniczne i proceduralne w związku z opracowanym projektem regulacji cieku. Powstał również plan działań, który powinien przyśpieszyć uzyskanie odpowiedniej dokumentacji i pozwoleń.

Dodatkowo ustalony został zakres działań doraźnych

Jak przekonują urzędnicy, zostaną one wprowadzone niezwłocznie w celu zmniejszenia uciążliwości mieszkańców ul. Radoszowskiej i Gen. Stanisława Maczka, których budynki znajdują się w rejonie rozlewiska cieku Nacyna powstałego w wyniku eksploatacji górniczej.

Wśród wielu rozwiązań, planuje się budowę stacji pomp, budowę drogi od ulicy Bukowej, budowę dodatkowych przepustów pod ulicą Maczka i pod torowiskiem oraz podniesienie ulicy w niecce w rejonie torowiska.

Komentarze

Dodaj komentarz