Pixabay
Pixabay

We mojich modych czasach, to se ani przedstawić niy szło, coby sie dziecka uczyły bez tyn internet, jako to godajōm "zdalnie". A to je dzisio taki ȏgrōmnie modne słowo! Tatulek ze mamulkōm siedzōm w dōma ze dzieckami, ale czasu dō nich niy majōm, bo sōm we robocie, chocioż yno "zdalnie". Bezto kożdy siedzi we inkszym kōncie we pomiyszkaniu, a wali we tyn komputer. To samo dziecka, lekcyje tyż majōm "zdalnie", ale im niy przajōm, boby sie raczy woleli widzieć na żywo niż "ślepić" we tyn kōmputerowy ekran. Moja wnuczka chodzi do "szkoły" ze swojim umiłowanym ptoszkym, kery ni ma taki cołkym maluśki, a jak go co napadnie to fest rajcuje a dziecka szteruje! Wnuczek ȏd moji kamratki dycki kōmbinuje, coby kery do niygo zazwōniył, jak ȏn mo sie iś uczyć! Starki tyż chcioł mamōwić, coby mu zazwōniyła, jak ȏn bydzie mioł matymatyka! Wtynczos powiy mamulce, że ȏn je usprawiedliwiōny, bo musioł ze starkōm pogodać, przeca starszym ludziōm kozać czekać sie niy godzi! Jako widzicie synczysko chodzi do piōntej klasy, ale mōndre je jako nikere nasze polityki, co już swoji lata majōm!

Niy wiym jako Wy, ale jo dycki mōm staroś, co tym mojim wnuczkōm na tyn "Dziyń Dziecka" kupić! Bo jo sie na tych wszyjskich modnych rzeczach, co im dziecka godajōm "gadżety" niy znōm! I tak, coby prowda pedzieć, niż jo bych to pochytała, to za tyn czos by sie zaś jaki nowe te "gadżety" pokozały. I bezto jo se dała ze tym pokōj, a ani sie niy starōm tego spokopić! Yno sie dycki dzieckōm do jaki wiynkszyj rzeczy dołoża. Ale to tyż mo swoji słabe strōny! Jak my łońskigo roku ściepli sie wnukōwi na tablet, to jak sie go jedna ciotka spytała, kery ci tako piykno rzecz kupiył, to ȏn kwilka pōmyśloł, a potym padoł tak: trochę rodzice, to znaczy tata i mama, trochę babcie – myślę, że obie, i potem to nie wiem kto jeszcze...ale mnie się podoba!

Roztōmiłe dziecka, życza Wōm cobyście zdrowi byli, a niy musieli dłōgo czakać na normalne czasy! 

Grymlino

P.S. Serdeczne podziynkowani do panoczka Alka Zimōńczyka za pōmōc we ślōnski korekcie.

Komentarze

Dodaj komentarz