Materiały prasowe/Joanna Muszała-Ciałowicz  i Dariusz Polowy
Materiały prasowe/Joanna Muszała-Ciałowicz i Dariusz Polowy


Joanna Muszała-Ciałowicz jest historykiem sztuki, od 1 października 1999 roku dyrektorem Muzeum w Raciborzu. Owocem wieloletniej pracy pani Joanny jest zbudowanie trwałej grupy odbiorców trudnego przekazu, jakim są eksponaty historyczne. 


Muzeum, oprócz stałej oferty wystawienniczej, cyklicznie organizuje wystawy czasowe, spotkania naukowe i popularnonaukowe, prelekcje, wykłady, spotkania autorskie oraz koncerty. Prowadzi działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, konserwatorską, dotyczącą gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz ich digitalizacji. Z uwagi na bogate zbiory i ich wartość cieszy się renomą w całej południowej Polsce. Było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w konkursach marszałka na Muzealne wydarzenie roku.- Decyzję pani dyrektor przyjąłem ze zrozumieniem. Jeszcze w sierpniu planujemy wspólną organizację koncertu. Będzie to wydarzenie zamykające prawie 22-letni okres pracy pani dyrektor i okazja do złożenia podziękowań za jej wkład w dorobek kulturalny naszego miasta – zapowiada Dariusz Polowy, prezydent Raciborza.
 

Komentarze

Dodaj komentarz