post image
Robert Lewandowski.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław Janiszewski, Wójt Lysek Grzegorz Gryt, Wójt Jejkowic Marek Bąk, Wójt Świerklan Tomasz Pieczka, Wójt Gaszowic Paweł Bugdol.

Celem porozumienia stało się określenie systemu zarządzania oraz zasad współpracy gmin przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021–2030 w formule partnerskiego modelu działania. W tym m.in.:

  • wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania,
  • zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja wspólnych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów,
  • podniesienie jakości funkcjonowania administracji publicznej w zakresie przedsięwzięć partnerskich.

- Dziś spotykamy się w Czerwionce-Leszczynach, jednej z gmin powiatu rybnickiego. Strategia, nad którą prace rozpoczynamy ma pomóc naszym małym ojczyznom, a także całemu subregionowi i sądzę, że dokument jak najlepiej wpisze się także w strategię województwa - zaznaczył Burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław Janiszewski. - Dajemy dziś dobry przykład, udowadniając, że można się porozumieć w ważnych dla mieszkańców sprawach. Dziękujemy za Państwa obecność i zaangażowanie.

Zgodnie z harmonogramem prace nad strategią rozpoczynają od warsztatów i konsultacji społecznych. Spotkania w ramach warsztatów odbędą się z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, pracownikami urzędów oraz radnymi.

- Jeszcze w tym roku zostanie opracowany projekt strategii. Projekt ten będzie podlegał konsultacjom społecznym, a później zostanie przekazany do Zarządu Województwa celem zaopiniowania strategii, jej zgodności ze strategią województwa. Następnie zostanie przeprowadzona ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii - wyjaśnia Andrzej Wącirz, naczelnik wydziału programowania i funduszy zewnętrznych w UGiM Czerwionka-Leszczyny, który koordynuje całość prac nad projektem.

 Przełom maja i czerwca 2022 r. to czas na przyjęcie strategii przez wszystkie Rady Gmin i Radę Powiatu.

Źródło: UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Galeria

Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj Komentarz