UW Katowice Urząd wojewódzki rozdzielił pieniądze dla gmin popegeerowskich  
UW Katowice Urząd wojewódzki rozdzielił pieniądze dla gmin popegeerowskich  

Pieniądze mogą być wykorzystane na modernizację kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, dróg, chodników, ścieżek rowerowych, obiektów użyteczności publicznej, sportowych czy remiz strażackich w miejscowościach, gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

- Dofinansowanie w łącznej wysokości 6 750 000 zł przyznane zostało 12 gminom z terenu województwa śląskiego – informuje biuro prasowe Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Gmina Rudnik w powiecie raciborskim dostanie 600 tys. zł na przebudowę dróg dojazdowych i  wykonanie infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym w Strzybniku. Powstanie tu 400 metrów dróg z chodnikami, wraz z kanalizacją, instalacją elektryczną oraz montażem sześciu lamp oświetleniowych. Inwestycja, której całkowity koszt oszacowano na 800 tys. zł, obejmie też zbiorczą oczyszczalnię ścieków oraz przepompownię. 

Krzanowice planują przebudowę zniszczonej nawierzchni ulicy Cichej w Bojanowie, co pochłonie ok. 800 tys. zł. Budżet państwa na to 600 tys. zł. 

- W ramach zadania przewidziano wzmocnienie i wyprofilowanie 450 metrów drogi, położenie nowej warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym. Cicha łączy się z drogą wojewódzką nr 917 – zaznacza biuro prasowe. 

Marklowice chcą zbudować odcinek ulic Środkowej i Szerokiej oraz przebudować fragmenty ulic Kilińskiego i Spacerowej. W planach jest budowa kanalizacji deszczowej oraz tzw. mijanek. Koszt inwestycji to 1,1 mln zł, a dofinansowanie rządowe wyniesie 800 tys. zł.
 

Komentarze

Dodaj komentarz