Pixabay
Pixabay

Projekt kierowany jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli, użytkowników wieczystych budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będzie spełniał minimalny standard efektywności energetycznej tzn.: budynek, dla którego pierwszy wpis do dziennika budowy został dokonany nie wcześniej niż 1.01.2009 r.; budynek, w którym wykonano, po 1.01.2011 r. przynajmniej jedną z niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku i posiada: kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony strop lub kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieploną podłogę na gruncie lub kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony fundament lub kompletnie wymienioną/zmodernizowaną stolarkę okienną i drzwiową oraz posiada docieplony dach/stropodach.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy obecnym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012. Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej, zastąpienie kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pelet, powietrzną pompą ciepła.

 

Priorytetem projektu jest instalacja węzła cieplnego. Instalacja pozostałych źródeł ciepła jest możliwa w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wnioskodawca musi udowodnić, że nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Trzeba dołączyć stosowne zaświadczenie z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA (ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój).

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, zapoznając się z regulaminem oraz kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska, nr tel. 32 45 90 450.

Komentarze

Dodaj komentarz