post image
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

Powiatowe szpitale w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach pozyskały 520 tys. zł w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia pod nazwą „Realizacja zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19” współfinansowanego przesz Unię Europejską w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.

Z tej kwoty 442 tys. zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, reszta to środki krajowe. Większość (pół miliona złotych) została przez szpitale przeznaczona na zakup nowego ambulansu. Na środki ochrony indywidualnej z kolei zostanie wydatkowane 20 tys. zł.

Nowa karetka wzmocni tabor Pogotowia Ratunkowego w PPZOZ już na początku lipca.

 

Komentarze

Dodaj Komentarz