post image
Foto: UM Rybnik.

– Prowadzimy inwestycje w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się przestarzałe źródła węglowe, głównie piece kaflowe. Są one zastępowane albo źródłem gazowym albo budynek zostaje podłączany do sieci ciepłowniczej. To pozwoli na wyeliminowanie praktycznie całej niskiej emisji, którą dotychczas generowały objęte inwestycjami budynki – tłumaczy dyrektor Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

Miasto Rybnik w całym zasobie ZGM realizuje kilka projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W administrowanych przez ZGM budynkach mieszkalnych przestarzałe piece węglowe wymieniane są na źródła ciepła niegenerujące problemu „niskiej emisji”. Prowadzone są też termomodernizacje, dzięki którym zapotrzebowanie budynków na energię cieplną będzie mniejsze. W zarządzie rybnickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest 241 budynków, w których znajdują się 4398 mieszkania. 92 budynki zostały już stermomodernizowane, w 96 ogrzewanie jest ekologiczne. 

W samym tylko 2021 roku zrealizowano już 8 inwestycji polegających na termomodernizacji budynków, a w jednym budynku wykonano kompleksową modernizację (ul. Bolesława Chrobrego 13). W 8  z nich wymieniono nieekologiczne źródła ciepła, w 1 (ul. Hetmańska 7) trwają prace związane z modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Obecnie prace trwają w 56 budynkach – w 33 w dzielnicy Boguszowice, w  23 w dzielnicy Niedobczyce oraz w 1 w Śródmieściu (modernizacja kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 13). Jeszcze w tym roku planowana jest termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w 7 kolejnych budynkach – trwają postępowania przetargowe na realizację inwestycji przy ul. Bogusławskiego 1, 26, Patriotów 4, 6, 9, 14, Śniadeckiego 5, Kadetów 4, 6.

Komentarze

Dodaj komentarz