post image
Foto: Policja Śląska.

Policja Województwa Śląskiego powstała na mocy rozporządzenia wojewody śląskiego z 17 czerwca 1922 r. w związku z utworzeniem autonomicznego Województwa Śląskiego. Była strukturą niezależną od funkcjonującej w pozostałej części Polski, utworzonej w 1919 roku Policji Państwowej, posiadającą własnego głównego komendanta, podlegającego wojewodzie śląskiemu.

Przypadająca na dzisiaj 99. rocznica powstania Policji Województwa Śląskiego stała się okazją do złożenia kwiatów przed grobem Policjanta Polskiego. Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach insp. Romanowi Rabsztynowi i Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresie Brackiej asystowali w tym policjanci z posterunku honorowego. Oprawę muzyczną zapewnili muzycy z Orkiestry KWP w Katowicach

Komentarze

Dodaj Komentarz