UG Godów/Sesja Rady Gminy
UG Godów/Sesja Rady Gminy

Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania raportu, radnym dziękował za owocną współpracę oraz zaznaczył, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu pracowników urzędu i jednostek podległych gminy.

Pozytywne opinie odnośnie wykonania budżetu i udzielenia wójtowi absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie.

W trakcie sesji odbyła się również uroczystość wręczenia pracownikom urzędu złotych Medali za Długoletnią Służbę, które przyznawane są przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczała Senator RP Ewa Gawęda. Złote Medale za długoletnią służbę otrzymali: Brygida Dobisz - sekretarz gminy, Gabriela Holesz - inspektor ds. rozrachunków i rozliczeń, Zyta Wieja - inspektor ds. podatków i opłat oraz Mariola Lipus - inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami.

Na sesji złożono podziękowanie mieszkance gminy Lidii Podolak, przewodniczącej Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek, która otrzymała tytuł Lady D. Powiatu Wodzisławskiego 2021.   
 

Komentarze

Dodaj komentarz