Źródło: UM Jastrzębie-Zdrój.
Źródło: UM Jastrzębie-Zdrój.

Park Zdrojowy będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość dopełni nowoczesny system oświetlenia nadający temu miejscu niezwykły klimat. A pomnik ofiar Marszu Śmierci zostanie wyremontowany.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do Domu Zdrojowego, budowę placu wraz z jego odwodnieniem, schodów terenowych, fontann terenowych na skarpie, przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej na podziemną, przeniesienie w inną lokalizację istniejącej stacji transformatorowej, budowę siedzisk, wymianę tablicy upamiętniającej miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau, budowę nowoczesnego oświetlenia placu, a także wykonanie nasadzeń nowej roślinności, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich.  Całość będzie kosztowała prawie 5 mln 478 tysięcy zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. Jego całkowita wartość to 13,5 miliona zł. Dofinansowanie wyniesie 95 procent tj. 11.936.346,60 złotych, w tym 10 679 889 zł z UE oraz 1,256 mln zł z budżetu państwa. Wkład własny miasta wyniesie 1.561.955,40 zł.

Źródło: UM Jastrzębie-Zdrój.

Komentarze

Dodaj komentarz