Dominik Gajda / Archiwum.
Dominik Gajda / Archiwum.

Jak podwyżki tłumaczą urzędnicy? Ich zdaniem gmina nie ma na nie wpływu. Wskazują, że wcześniej podwyżki opłat wprowadziły także inne gminy. 

- Zdajemy sobie sprawę, że jest to duża podwyżka, jednak składa się na nią wiele czynników, na które gmina nie ma żadnego wpływu. Dotychczasową stawkę, czyli 19,50 zł udało się nam utrzymać bardzo długo. W większości innych gmin naszego regionu, jeszcze w 2020 roku, stawki wynosiły już sporo ponad 25 zł. Niestety, przyszedł czas, że również w Gaszowicach musieliśmy ogłosić nowy przetarg na gospodarowanie odpadami. Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o nową stawkę jest fakt, że do przetargu, który został rozstrzygnięty w maju, stanęła tylko jedna firma. Już jakiś czas temu raport w tej sprawie sporządził UOKiK, który wskazał, że główną przyczyną znacznych podwyżek opłat za segregację i wywóz śmieci jest brak firm, które mogłyby ze sobą konkurować, a gminy nie mają wyboru i muszą godzić się na proponowane ceny - tłumaczy podwyżki Urząd Gminy w Gaszowicach.

Urzędnicy podkreślają, że to nie jedyny czynnik, który wpłynął na podwyżkę stawki za śmieci. Wyższe opłaty będą wynikały między innymi z wyższych kosztów odbioru odpadów czy wzrostu kosztów transportu i energii.

- Pozostałe to m.in. znaczne zwiększenie ilości odbieranych odpadów czy wzrastające opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku oraz rosnące płace minimalne pracowników. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą, częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych została zwiększona z jednego do dwóch razy w miesiącu. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, mamy nadzieję, że nowe stawki zostaną przyjęte przez mieszkańców ze zrozumieniem. Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy gminy Gaszowice bezpłatnie otrzymują worki na odpady segregowane, a także nie muszą dostarczać odpadów zielonych do PSZOK-u, ponieważ są one odbierane bezpośrednio z posesji (z czego zrezygnowało wiele innych gmin) - dodają urzędnicy.

W przetargu jedyną ofertę przedstawiła firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o, która od 1 lipca będzie świadczyła usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia br., w Rybniku dotychczasowe stawki odpadów zbieranych w sposób selektywny wzrosły z 22 zł do 24 zł. Podobna stawka obowiązuje chociażby w Knurowie.

Komentarze

Dodaj komentarz