post image
Zdjęcie: Krzysztof Łapka

- Zapraszamy wszystkich miłośników staroci, kolekcjonerów, wystawców, wielbicieli antyków, artystów, wytwórców rękodzieła, sprzedawców książek, a także wszystkie osoby, które chcą sprzedać lub wymienić używane rzeczy. W Jarmarku mogą brać udział wszyscy, zarówno podmioty prawne - firmy, jaki i osoby fizyczne - prywatne. Jest to doskonała okazja do rozstania się z niepotrzebnymi już rzeczami, na pozbycie się starych książek, używanych zabawek, odzieży, której już nie nosimy, ale też okazja do zaprezentowania wszystkiego tego co sami potrafimy stworzyć - zachęcają organizatorzy.

Wyznaczanie miejsc wystawcom odbywa się na bieżąco w godz. 7-9 bezpośrednio na ulicy Sobieskiego i ulicy Powstańców. Dopuszcza się dojazd samochodami w godz. 5-9 na czas montażu stoiska oraz w godz. 13-16 na czas jego demontażu. W innych godzinach, wjazd na deptak będzie możliwy tylko w szczególnych przypadkach.

- Ponieważ ulica Sobieskiego z powodu prac budowlanych jest częściowo nieprzejezdna, dlatego prosimy aby wyjątkowo rozstawiali tam swoje stoiska wystawcy, którzy nie muszą wjeżdżać na jarmark samochodem - proszą organizatorzy.

Podczas rejestracji wystawcy otrzymają Kartę wystawcy, która upoważniać będzie do darmowego parkowania na wewnętrznym parkingu Urzędu Miasta Rybnik (wjazd od ul. Miejskiej) oraz do wjazdu na deptak na czas montażu i demontażu stoiska. Po godz. 15. Wystawcy zobowiązują się do uprzątnięcia i likwidacji swoich stanowisk.

Organizator nie zapewnia żadnych elementów do ekspozycji asortymentu, każdy z wystawców organizuje miejsce ekspozycji we własnym zakresie (można mieć swój namiot na wypadek niedogodności pogodowych). Stanowiska będą usytuowane w miejscu wskazanym przez przedstawiciela organizatora. Miejsca te nie mogą zajmować większej powierzchni niż 8 m bieżących.

W związku z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi jarmark odbywa się zgodnie z przepisami w tym zakresie. Oznacza to, że wystawcy mają obowiązek posiadania płynu dezynfekującego, z którego może skorzystać uczestnik nabywający lub oglądający towar. Konieczne jest również zachowanie dystansu społecznego między Uczestnikami oraz odstępów między stoiskami handlowymi.

Informacja: Dom Kultury Chwałowice tel. 32 421622, e-mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com.
 

Komentarze

Dodaj komentarz