źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Uroczystości związane z otwarciem odbyły się w „Młynówce” w Leboszowicach, gdzie za pomocą wielkiego czerwonego guzika oraz zaawansowanego systemu informatycznego oczyszczalni uroczyście i zdalnie uruchomiono oczyszczalnię. Na miejscu był Waldemar Dombek – Starosta Gliwicki, Maciej Gogulla – Wójt Gminy Pilchowice, Adam Ciekański – Prezes Zarządu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Joanna Sosna – Wiceprezes Zarządu Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Radni Gminy Pilchowice, Sołtysi okolicznych wsi, pracownicy gminy oraz Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, rada nadzorcza i firmy wykonawcze projektu.

Obecnie istniejące oczyszczalnie ścieków nie wypełniają potrzeb i nie spełniają wymagań dotyczących wskaźników ochrony środowiska. W związku z ciągłą rozbudową sieci kanalizacyjnej konieczne było podjęcie decyzji o budowie nowej oczyszczalni, docelowo obsługującej całą aglomerację Pilchowice. Obecna wielkość aglomeracji wynosi 3418 RLM. Istniejąca trzy stare oczyszczalnie ścieków o przepustowości 558, 142 i 350 RLM są oparte o przestarzałą i niewydajną technologię.

Projektowana oczyszczalnia w pierwszym etapie będzie miała zdolność oczyszczania ścieków na poziomie 2500 RLM z możliwością rozbudowy do 6000 RLM. Budowana sieć kanalizacji sanitarnej ma dostarczać ścieki z likwidowanych oczyszczalni do nowego obiektu.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
 

Komentarze

Dodaj komentarz