Robert Lewandowski.
Robert Lewandowski.

Budowa ronda to wspólny projekt gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, Powiatu Rybnickiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich. O planowanej inwestycji informował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Wiesław Janiszewski. Mamy więcej szczegółów w tej sprawie.

- Na chwilę obecną zapewnione jest finansowanie budowy z Programu zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego PROGRAM WID 2021+ (zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku – od DG 366013s (ul. Strażacka) do DG 360029s (ul. Wolności) w gminie Czerwionka-Leszczyny). Zadanie jest wspólnym projektem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Powiatu Rybnickiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich i znalazło się w przyjętej wczoraj przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030 - wskazuje Katarzyna Mazur z Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Budowa ronda ma rozpocząć się w przyszłym roku.  

 - Planowany koszt zadania to ok. 5 mln złotych. Na chwilę obecną Gmina posiada koncepcję zleconą kilka lat temu (na koszt Gminy) i zatwierdzoną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina również na swój koszt przygotuje dokumentację budowlaną, co stanowić będzie ok. 5% wartości zadania, 15% sfinansuje Powiat Rybnicki a 80% Zarząd Dróg Wojewódzkich. W tym roku Gmina zleci przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Potrwa to co najmniej do końca tego roku, tak, aby w 2022 roku możliwa była realizacja zadania - dodaje.

Komentarze

Dodaj komentarz