post image
UM Kuźnia Raciborska.

Na uroczystość podpisania listu intencyjnego oprócz sygnatariuszy przybyło wielu gości. To między innymi poseł Bolesław Piecha, senator Ewa Gawęda czy prezes Wód Polskich Przemysław Daca. W związku z innymi obwiązkami na uroczystość nie przyjechał Prezes Rady Ministrów Premier Mateusz Morawiecki, który wystosował list do uczestników oraz Edward Siarka  sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który również przesłał list.

Zbiornik Kotlarnia jest jednym z elementów koncepcji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej całej gminy Kuźnia Raciborska oraz gminy sąsiadującej Bierawa. Jest także ratunkiem dla lasów "Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych" cierpiących w ostatnich latach z powodu deficytu wody. Mógłby zmagazynować 42 mln m3 wody. Miałby także zdolności alimentacyjne dla rzeki Odry. Obszarowo byłby dwa razy większy niż zbiornik Rybnik. Jego powstanie jest też częścią racjonalnego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatyczne.

Źródło: UM Kuźnia Raciborska.

Komentarze

Dodaj komentarz