UG Mszana W gminie gościł tatarski Zespołu Taneczno-Wokalny Buńczuk z Podlasia
UG Mszana W gminie gościł tatarski Zespołu Taneczno-Wokalny Buńczuk z Podlasia

Buńczuk zaprezentował taniec tatarski, a ze strony gminy wystąpił zespół Garden Folk, Nadia Wolner z Połomi – finalistka ogólnopolskiego konkursu wokalnego „Piosenkobranie” w Opolu. Śląskimi przyśpiewkami uraczyły gości z północno – wschodniej Polski Gabriela i Natalia Gwiszcz.

Pierwszy raz Tatarzy pojawili się w Mszanie w... 1241 roku. Tamten jednak kontekst był zupełnie inny niż obecne kontakty kulturowe. Najazd tatarski z połowy XIII wieku szczególnie dotkliwie zniszczył tereny księstwa opolsko-raciborskiego, w skład którego wchodziła ziemia wodzisławska. W bitwie pod Legnicą zginął wówczas książę Henryk II Pobożny. Natomiast w rejonie Mszany zagon tatarski starł się ze Ślązakami, którzy wciągnęli wojowników Dżyngis chana w pułapkę. Większość najeźdźców zginęła, reszta została wzięta do niewoli przez nasze wojska.

- Tatarzy okazali się bardzo przydatni - potrafili świetnie obchodzić się z końmi i byli znakomitymi hodowcami. Szkoda było ich uwalniać. Książęta raciborscy postanowili więc ochrzcić wszystkich jeńców i tak Tatarzy powoli wrośli w społeczność Śląska – mówią w urzędzie gminy.

W latach 20 ubiegłego wieku przeprowadzono badania antropologiczne, które potwierdziły związek osób o nazwisku Tatarczyk z- Ród Tatarczyków zamieszkujących tereny gminy oraz jej okolic zda się poświadczać trafność legendy tak dalece, że w okresie międzywojennym przeprowadzone badania antropologiczne potwierdziły ich tatarski rodowód.

Podtrzymując wielowiekową tradycję przodków część mieszkańców nadal hoduje konie pochodzeniem mongolskim. Na cześć swoich przodków mieszkańcy Mszany, co roku urządzają wielką imprezę. Zjeżdżają się na nią potomkowie tego dumnego ludu, który stworzył jedno z największych imperiów w dziejach ludzkości.

- Przyjeżdżają tu ze wszystkich stron Polski, Europy a nawet Australii, nie należy tego traktować jako kolejnego najazdu Tatarów na Polskę. Jest to co najwyżej zjazd Tatarczyków – jak powiedział jeden z mieszkańców.

Komentarze

  • exred 21 grudnia 2021 11:07fajna historia ...szkoda,że mało znana. Fajny film mógłby powstać na kanwie tej historii

Dodaj komentarz