post image
Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Problem ten został poruszony podczas spotkania i oględzin, w których uczestniczył właściciel i użytkownik pól, Bogdan Rusin oraz Waldemar Dombek, starosta gliwicki wraz z grupą specjalistów ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Zarządu Dróg Powiatowych.

Uczestnicy oględzin przedstawili swoje stanowiska oraz ustalono potencjalne przyczyny zalewnia terenów po obu stronach drogi, zwłaszcza podczas deszczów nawalnych oraz utrzymywania się spiętrzonych wód po opadach.

- Zastoiska wody i podmakanie terenu wynika z niedostatecznej drożności rowu przydrożnego i  braku odpływu wód opadowych w stronę stawu Machoczek. Ponadto właściciel wskazał na problem cofania się wody ze stawu na jego pola podczas obfitych deszczów. Na terenach zalewanych znajduje się również kanalizacja sanitarna, w tym dwie studzienki kanalizacyjne, z których podczas podtopień przesączają się ścieki bytowe. Kontroli poddano również rów z korytek betonowych odprowadzający wody opadowe i roztopowe do stawu Machoczek. Oceniono stan wylotów oraz ukształtowanie terenu pod kątem możliwości prawidłowego odprowadzania wód - informuje Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Starosta Waldemar Dombek podsumowując spotkanie przedstawił propozycję działań naprawczych do realizacji zarówno jak najszybciej oraz w perspektywie długoterminowej. Proponowane działania obejmują m. in. pilne wykoszenie traw na terenie pobocza ul. 1 Maja, udostępnienie przez właściciela pól archiwalnych map urządzeń melioracji wodnych w omawianym rejonie, przeciwdziałanie „cofce” ze stawu Machoczek i wyciekowi ścieków z kanalizacji. 

- Konieczne jest także podjęcie rozmów z władzami Knurowa, by wypracować docelowe rozeznanie problemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z tego terenu – informuje Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Komentarze

Dodaj komentarz