www.raciborz.pl Delegacja Raciborza z wiceprezydentem Dawidem Wacławczykiem
www.raciborz.pl Delegacja Raciborza z wiceprezydentem Dawidem Wacławczykiem

W mieście tym odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Na zaproszenie Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle w wydarzeniu wziął udział wiceprezydent Dawid Wacławczyk oraz delegacja z Urzędu Miasta Racibórz wraz ze sztandarem. 

Obchody Dnia Pamięci rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą, na której kazanie wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, po której nastąpiła dalsza część uroczystości upamiętniających polskie ofiary terroru na terenach dzisiejszej Ukrainy. Obchody zwieńczyła konferencja naukowo-historyczna poświęcona tragicznym wydarzeniom na kresach. Z inicjatywy prezydenta Raciborza udział w niej wzięli również przedstawiciele raciborskiego koła Związku Sybiraków z panem Mieczysławem Susem na czele.

Zastępca prezydenta o samym wydarzeniu mówił tak:

- Uroczystości, w których mogliśmy wziąć udział miały niezwykle podniosły i uroczysty charakter, ale co ważniejsze – były niezwykle wzruszające. Kolejne pokolenia Kresowian, stanowiących około trzydziestu procent mieszkańców naszego regionu cechuje nie tylko sentyment za opuszczonymi po wojnie ziemiami, ale też bardzo wysoka wrażliwość patriotyczna. Jako Ślązak, znający ziemię wileńską, wołyńską i lwowską przede wszystkim z perspektywy podróżnika czy też pielgrzyma, podziwiam kresowiaków za to, że ciągle pali się w ich sercach wielki patriotyczny ogień i że z wielkim zaangażowaniem, konsekwentnie od wielu lat przypominają nam wszystkim o polskiej historii kresowej oraz mobilizują do czczenia pamięci ofiar obywateli II RP zamordowanych w czasie rzezi na Wołyniu. Te historie dotyczą nas wszystkich, związane są z rodzinami naszych sąsiadów, kolegów z pracy, a w moim przypadku dotyczą rodziny mojej żony. Pamięć jest tym, co winniśmy zmarłym, a modlitwa jedynym co możemy jeszcze dla nich zrobić.

Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu swoją obecnością uświetnili również: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Paweł Masełko, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska oraz parlamentarzyści: Violetta Porowska, Katarzyna Czochara i Tomasz Kostuś. 

www.raciborz.pl

Komentarze

Dodaj komentarz