post image
UM Rybnik.

Zadane młodzieży pytania wykraczały poza standardowe kwestie, jak sposób dojazdu do szkoły czy na zajęcia pozalekcyjne.

- Poprosiliśmy młodych rybniczan i młode rybniczanki także o wskazanie dobrych miejsc do spędzania wolnego czasu czy informację na temat tego, jak postrzegają mobilność seniorów w swojej najbliższej okolicy – opowiada Bartosz Mazur z Wydziału Komunikacji UM. – Niemal 70 procent spośród tych, którzy udzielili nam odpowiedzi, dojeżdża do szkoły autobusem, a 1/3 dojeżdża autobusami na zajęcia pozalekcyjne. Z obserwacji młodzieży wynika, że dla około 1/5 seniorów autobus jest podstawowym sposobem codziennych przemieszczeń – dodaje B. Mazur.

Udało się pozyskać 407 odpowiedzi, co stanowi ponad 6 procent ogółu wszystkich uczniów. Najwięcej z IV LO im. Mikołaja Kopernika, skąd co czwarty uczeń udzielił odpowiedzi. Z kolei w ujęciu bezwzględnym najwięcej ankiet spłynęło z „Mechanika”, czyli Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (prawie 14 procent odpowiedzi). Ponad 10 procent frekwencji odnotowano też w przypadku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera.

- Zrównoważona mobilność jest ważnym elementem rozwoju miasta – deklaruje prezydent Rybnika Piotr Kuczera – Chciałbym, aby tego typu badania były przeprowadzane co roku, aby obserwować zmiany, choć na pewno będziemy doskonalić samą ankietę i sposób jej przeprowadzania. Jest to także narzędzie dialogu społecznego, a obowiązkowym wymogiem dobrego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest partycypacja społeczna na etapie tworzenia dokumentu oraz wdrażania jego zapisów.

 

 źródło: UM Rybnik.

Komentarze

Dodaj komentarz