Pixabay Montaż panelu słonecznego na dachu
Pixabay Montaż panelu słonecznego na dachu

Z dotacji mogą skorzystać właściciele (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści) domów mieszkalnych na terenie 10 miast i gmin wiejskich: Godów, Jastrzębie-Zdrój, Krzyżanowice, Marklowice, Pszów, Racibórz, Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Żory. Na stronie  https://subregion.pl/, która jest aktualizowana przynajmniej raz na dwa tygodnie, znajdziecie konkretne rodzaje oraz ilości instalacji.

- Projekt „Łączymy z energią…” został zainicjowany w marcu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu. Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona – informuje Urząd Miasta w Rybniku.

Jak dodaje, w ramach projektu można uzyskać dotację do 100 procent kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła, montażem instalacji fotowoltaicznej lub montażem pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Do udziału w projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej. 

Wnioskodawca wybiera jedną technologię pod warunkiem jej dostępności spośród instalacji: fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW i 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp; powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności zasobnika do 300 litrów; kotła na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 kW do 30 kW. Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii pod warunkiem ich dostępności w następujących konfiguracjach: instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła na cele c.w.u. oraz instalacja fotowoltaiczna i kocioł na pelet. f

Oto maksymalne kwoty możliwe do pozyskania: fotowoltaika – 4.700,00 zł netto/kW (łącznie nie więcej niż 14.100,00 zł netto), powietrzna pompa ciepła – 7.500,00 zł netto, kocioł na pelet o mocy od 10 kW do 20 kW – 15 000,00 zł netto, kocioł na pelet o mocy od 20 – 30kW – 17 500,00 zł netto. W przypadku łączenia instalacji (wymiany kotła z instalacją PV lub montażu pompy ciepła do c.w.u. z instalacją PV) kwoty grantów sumują się.

Komentarze

Dodaj komentarz