post image
Dominik Gajda / Archiwum.

W szerokim gronie analizowana będzie zarówno aktualna sytuacja finansowa szpitala i jej skutki, jak też poszukiwany będzie sposobów rozwiązania niewątpliwie trudnych uwarunkowań ekonomicznych tej jednostki.

Zaproszenie otrzymali m.in. Wojewoda Śląski, Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, reprezentanci wszystkich funkcjonujących w nim związków zawodowych, Rady Społecznej Szpitala, Prezydenta Miasta Rybnika, Radni Miasta Rybnika, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, przedstawiciele związków zawodowych zasiadających w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach oraz mediator prowadzącego mediacje w szpitalu w imieniu WRDS w Katowicach.

Komentarze

Dodaj komentarz