post image
Zdjęcie: Dominik Gajda

Impreza odbędzie się w sobotę, 24 lipca. Uczestnicy rajdu będą mieli do przejechania około 30 kilometrów. Rejestracja uczestników jest obowiązkowa potrwa do 22 lipca. 

Miejsce startu: Urząd Gminy Krzyżanowice (ul. Główna 5), meta: Przedszkole w Krzyżanowicach (Wyzwolenia 1). 

Rejestracja uczestników: osobiście w Urzędzie Gminy (sala narad) lub telefonicznie 32 419 40 50 w. 131. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer kontaktowy.

Komentarze

Dodaj Komentarz