post image
Zdjęcie: Jakub Hałuń, CC 4.0, wikimedia.org

Po raz kolejny podnoszony jest temat szybkiej kolei przez obszar powiatu mikołowskiego, w tym przez gminę Ornontowice. Chodzi o inwestycję Centralnego Portu Komunikacyjnego, która została zaplanowana na lata 2020-2034. W województwie śląskim miałoby pojawić się ok. 100 kilometrów nowych linii kolejowych. Modernizacji miałoby ulec także 246 kilometrów linii istniejących. Tu pojawiają się obawy mieszkańców powiatu mikołowskiego, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec zaproponowanych przez CPK przebiegów tras. Interpelację w tej sprawie złożył także poseł Krzysztof Gadowski.

- Każda z zaproponowanych bowiem przez spółkę CPK tras szybkiej kolei, w sposób znaczący ingeruje w zastane środowisko, zarówno naturalne (lasy, parki, zieleńce, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, ogród botaniczny, w tym nowo zagospodarowane tereny współfinansowane ze środków UE), jak i infrastrukturalno-bytowe, będące wysoce inwazyjną w sieć przestrzenną miast i gmin powiatu - czytamy w złożenej przez posła Krzysztofa Gadowskiego interpelacji.

Parlamentarzysta podkreśla, że inwestycja nie stanowi żadnej wartości dodanej dla mieszkańców powiatu mikołowskiego, gdyż ma być tylko korytarzem przelotowym dla planowanej linii kolejowej. W piśmie skierowanym do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, poseł prosi o wskazanie terminu zakończenia rozmów z mieszkańcami i samorządowcami, w celu przyjęcia optymalnego przebiegu trasy. 

W odpowiedzi na wcześniejszą interpelację posła Macieja Kopca, sekretarz stanu Marcin Horała wskazał na szczegóły planowanej inwestycji i przebiegu konsultacji społecznej. Podkreśla, że zasadnicze konsultcje dla linii Katowice - Ostrawa, odbędą się w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. W piśmie czytamy, że ministerstwo brało pod uwagę inny wariant trasy, który całkowicie omija teren powiatu mikołowskiego, przez Tychy. Warint ten został jednak odrzucony z powodu szkód górniczych, istniejących w rejonie Jastrzębia-Zdroju oraz znacznego wydłużenia trasy.

O ostatecznym przebiegu szybkiej kolei dowiemy się zapewne w najbliższych miesiącach.

Komentarze

Dodaj komentarz