post image
Pixabay.com

Renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ono osobom uczącym się, do maksymalnie 25. roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek.

- Jeśli 25. urodziny żaka przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną i ukończy 16 lat może ją dalej, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Jednak trzeba to potwierdzić. Wówczas należy złożyć do ZUS zaświadczenie o kontynuacji nauki, które wystawia szkoła lub uczelnia. Zwykle wystawiane jest na jeden rok nauki i przez taki czas jest ważne.

 – Młodzież musi pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczy nam takiego zaświadczenia, uznamy, że nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej – wyjaśnia rzeczniczka.

Kiedy nie trzeba zaświadczenia ze szkoły?

Dziecko może otrzymać rentę rodzinną po ukończeniu 16 lat, nawet jeżeli nie kontynuuje nauki. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 roku życia. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji wydaje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

Co z wakacjami?

Renta rodzinna przysługuje również w czasie wakacji, jeśli są one między kolejnymi latami nauki w tej samej szkole. Maturzystom, którzy zakończyli swoją edukacje w szkole średniej, a jeszcze nie rozpoczęli studiów, ZUS wypłaca rentę rodzinną do końca sierpnia. Jeśli przyszły student chce ją otrzymać również za wrzesień musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przyjęciu na pierwszy rok studiów.

- W przypadku gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że dostarczy nam zawiadomienie o przyjęciu na studia i sam napisze oświadczenie. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy zaświadczenie z uczelni, najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i podejmie naukę – informuje Kopczyńska.

Jaka będzie wysokość renty rodzinnej?

Renta rodzinna zależy od wysokości zarobków rodzica, po którym przysługuje. Jeżeli pobiera ją tylko jedna osoba to wówczas wynosi 85% świadczenia zmarłego, gdy dwie osoby (np. student i rodzic) - to 90%, w przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej (student i jego rodzeństwo) wówczas wysokość renty rodzinnej to 95% świadczenia zmarłego. ZUS przyznaje jedną rentę rodzinną  (jedną kwotę) i dzieli ją na równe części między uprawnione osoby. Osobom pełnoletnim przekazuje rentę na ich rachunek bankowy lub pocztą.

Komentarze

Dodaj komentarz