Nareszcie praca?


Cel jest jasny: znalezienie stałego zatrudnienia dla 150 bezrobotnych, z grupy największego ryzyka. Chodzi o 75 osób w przedziale wieku od 18 do 24 lat i drugich tyle powyżej 35 roku życia.Plan jest taki: pracodawcom, którzy zatrudnią przynajmniej na 12 miesięcy obecnych bezrobotnych, przez 6 miesięcy (raz na kwartał) będzie wypłacana kwota 550 zł refundującą część kosztów związanych z zatrudnieniem nowego pracownika. Jak zapowiedział prezydent Adam Fudali, miasto będzie sprawdzać, czy przypadkiem, by zatrudnić bezrobotnego i inkasować wspomnianą kwotę, pracodawca nie wysłał wcześniej na bezrobocie innego pracownika. Kontrolerzy sprawdzą też, czy po upływie owych 6 miesięcy były podopieczny urzędu pracy nadal tam pracuje. Warunki współpracy pracodawcy z urzędem, a raczej urzędami, określi zresztą oficjalna umowa.W ramach programu „Nareszcie praca !” finansowe wsparcie ma otrzymać również 10 bezrobotnych, którzy rozpoczną w 2002 roku własną działalność gospodarczą. Przez pół roku, na podstawie przedstawionych zaświadczeń, urzędy będą im refundować składki ZUS-owskie. Z Funduszu Pracy mają zostać też zarezerwowane środki finansowe na ewentualne pożyczki dla osób bez pracy rozkręcających własny interes.Koszt realizacji całego projektu „Nareszcie praca !” wyliczono na 630 tys. zł. W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na ten cel 530 tys. zł.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz