post image
Materiały prasowe.

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości są bardzo dobrze skomunikowane - w odległości 1 km od drogi krajowej nr 78. W najbliższym sąsiedztwie działają liczne zakłady usługowe i produkcyjne - m.in. Park Biznesu Ballyvesey, Doosan Babcock Energy Polska czy Eloros Sp. z o.o. z Grupy Messer Polska.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomości w terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, uzupełniająco dopuszczona jest działalność usługowa. Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz energetycznej. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej.

Nabywca realizując inwestycję może uzyskać wsparcie w postaci ulg od podatku dochodowego CIT lub PIT (wysokość jest uzależniona od skali inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa). Wsparcie udzielane jest przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Inwestor zobowiązany będzie do zabudowy nieruchomości przy zachowaniu wskaźnika intensywności zabudowy co najmniej 0,4 w terminie, 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Działki są częścią większego terenu inwestycyjnego włączonego do specjalnej strefy ekonomicznej - łącznie o powierzchni ok 14 ha. Całość oferty zobaczyć można na miejskiej stronie internetowej, w dziale oferta inwestycyjna.

Komentarze

Dodaj komentarz