Źródło: Straż Miejska Miasta Krakowa, zdjęcie poglądowe.
Źródło: Straż Miejska Miasta Krakowa, zdjęcie poglądowe.

- Kontrole polegają na sprawdzaniu czy prowadzona jest sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych nieletnim, czy na terenie placówek w niewyznaczonych do tego miejscach spożywany jest alkohol oraz czy wywieszone są w widocznych miejscach odpowiednie informacje, o których mówią powyższe ustawy - informuje radlińska straż miejska.

Strażnicy miejscy przeprowadzają ponadto rozmowy ze sprzedawcami, które przypominają o istniejących przepisach i możliwości sprawdzenia dokumentu tożsamości w razie wątpliwości, czy osoba kupująca alkohol lub wyroby tytoniowe ukończyła 18 lat. 

Komentarze

Dodaj komentarz