Kolejny odcinek ulicy Raciborskiej przejdzie modernizację. Zdjęcie: Powiat Wodzisławski.
Kolejny odcinek ulicy Raciborskiej przejdzie modernizację. Zdjęcie: Powiat Wodzisławski.

To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2019 r., a polegającej na kompleksowej modernizacji jednej z głównych dróg powiatowych na terenie gminy Gorzyce. Realizację tegorocznego etapu ze względu na jego skalę rozłożono na dwa lata.

Tym razem przebudowany zostanie dwukilometrowy odcinek od skrzyżowania z ul. Czyżowicką w Bełsznicy do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. W ramach inwestycji konstrukcja jezdni zostanie wykonana od podstaw. Zostaną też przebudowane istniejące chodniki i kanalizacja deszczowa. Przebudowie ulęgną także skrzyżowania z innymi drogami. Całkowity szacowany koszt zadania to 13 mln 300 tys. zł, z czego 55 procent ma pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Resztę sfinansują wspólnie z własnych budżetów powiat wodzisławski i gmina Marklowice. Realizacja inwestycji planowana jest od końca bieżącego roku do połowy roku 2023.

– Jestem bardzo zadowolony, że nasze działania doprowadziły do tego, że pozyskaliśmy środki na obie zgłoszone do programu inwestycje drogowe. To największa kwota pozyskana jednorazowo przez nasz powiat na pojedyncze zadanie drogowe na przestrzeni ostatnich lat, co tylko potwierdza, że ten zarząd bardzo mocny nacisk kładzie na poprawę infrastruktury drogowej w powiecie. Świadczą o tym chociażby rekordowe środki, jakie w tej kadencji wydajemy na remonty dróg – podkreśla starosta Leszek Bizoń.

Komentarze

Dodaj komentarz