Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu
Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu

Powiat wodzisławski pozyskał na tę inwestycję ponad 700 tys. zł z budżetu państwa. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic. W imieniu powiatu umowę podpisali wicestarosta Tadeusz Skatuła oraz członkini zarządu powiatu Krystyna Kuczera, natomiast w imieniu firmy Anna Sobieszek i Eugeniusz Cieszowic.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,5 mln złotych, z czego ponad 700 tys. zł wynosi dofinansowanie, które powiat pozyskał z Ministerstwa Infrastruktury ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

W ramach zadania obiekt zostanie częściowo rozebrany, a następnie odbudowany z wykorzystaniem jednej z podpór, na której zostaną osadzone jednonawowe, żelbetowe elementy prefabrykowane. Po przebudowie wiadukt zyska dwa pasy ruchu na jezdni oraz wydzielony chodnik dla pieszych, a przede wszystkim zostanie zwiększona jego nośność, która obecnie ze względu na zły stan konstrukcji jest ograniczona.

Z uwagi na zakres i przyjętą technologię robót, przebudowa wymagać będzie zamknięcia dla ruchu odcinka drogi powiatowej nr 5055 S w Bluszczowie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 10 grudnia 2021 r.

Komentarze

Dodaj komentarz