IG w Wodzisławiu Projekt ma zintensyfikować współpracę między instytucjami, społecznościami i podmiotami gospodarczymi w regionie przygranicznym Śląska
IG w Wodzisławiu Projekt ma zintensyfikować współpracę między instytucjami, społecznościami i podmiotami gospodarczymi w regionie przygranicznym Śląska

Jego realizacja jest zgodna z Memorandum o wzajemnej współpracy z 10 października 2019 roku. Potwierdzono je podpisami 31. izb gospodarczych, klastrów, stowarzyszeń, cechów, miast i gmin Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Subregionu Zachodniego. Chodzi o transgraniczną współpracę gospodarczą i biznesową.

- Projekt ma zintensyfikować współpracę między instytucjami, społecznościami i podmiotami gospodarczymi w regionie przygranicznym Śląska poprzez stworzenie Centrum Informacyjnego i Doradczego. Instytucja będzie udzielała podmiotom gospodarczym po obu stronach granicy kompleksowego doradztwa w zakresie prawodawstwa i prawa, administracji państwowej, ekonomii, podatków i finansów – wyjaśniają twórcy przedsięwzięcia. 

Projekt współfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Interreg V-A Czechy-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżet naszego kraju. Na wszystkich zainteresowanych polsko-czeską współpracą czekają bezpłatne porady. Szczegóły na: https://www.pic-cid.eu. 

Komentarze

Dodaj komentarz