Olos88, Wikimedia.
Olos88, Wikimedia.

Sołectwo Borynia

Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (ciąg dalszy) do granic miasta - 60 856,10 zł

Sołectwo Skrzeczkowice

Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (ciąg dalszy) do granic miasta - 60 734,39 zł.

Sołectwo Bzie

 • Zakup oświetlenia pod namioty - 2 500,00 zł
 • Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP 15 w Bziu - 32 856,10 zł
 • Zakup pokrowców i obrusów - 6 000,00 zł
 • Organizacja festynów - 15 000,00 zł
 • Zakup grilla elektrycznego - 4 500,00 zł.

Sołectwo Moszczenica         

 • Zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej - 25 000,00 zł
 • Budowa Oświetlenia bocznej ulicy Kościelnej od nr posesji 12-16  - 25 000,00 zł
 • Uroczystości kulturalno-promocyjne Sołectwa Moszczenica - 9 000,00  zł
 • Doposażenie wiaty rekreacyjnej w sprzęt gastronomiczny - 1 856,10 zł.

Sołectwo Ruptawa-Cisówka      

 • Remont pomieszczenia sali spotkań wraz z zapleczem kuchennym - 40 000,00 zł
 • Bariera Ochronna na przepuście przy ul. Matejki - 2 500,00 zł
 • Dwustronna tablica – dojazd do posesji- 2 szt. - 900,00 zł
 • Zakup ekspresu do kawy - 4 500,00 zł
 • Uroczystości kulturalno-promocyjne - 12 956,10 zł.

Sołectwo Szeroka

 • Remont chodnika ul. Norwida od nr 7 w stronę cmentarza komunalnego do wyczerpania środków - 25 000,00 zł
 • Zakup i montaż urządzeń sensorycznych dla zagospodarowania terenu przy „starej szkole” SP 18 ul. Fredry 20 - 30 000,00 zł
 • Imprezy kulturalno–integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka - 5 856,10 zł.

Całkowita kwota: 365 014,89 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz