Pixabay Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”
Pixabay Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji. Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do osoby oferującej usługi kominiarskie, służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności, czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera i promuje kampanię społeczne prowadzone przez inne organizacje kominiarskie :

- "Zaproś Kominiarza" organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy,
- "Z kominiarzem bezpieczniej" organizowaną przez Korporację Kominiarskie Polskich,
- "Inwentaryzacja źródeł ciepła" organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego,
- "Ochrona środowiska wybór naszych czasów" organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska,
- "Bezpieczne Ciepło" organizowaną przez Krajowy Cech Kominiarzy,
- "Bezpieczeństwo i ekologia z kominiarzem" organizowaną przez Beskidzki Cech Kominiarzy,
- "Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa" organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.
 

Komentarze

Dodaj komentarz