Policja Śląska
Policja Śląska

Taryfikator, który miał trafić do Sejmu na pierwsze czytanie, znajduje się w załączniku do aktu wykonawczego "Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw". Znaleźć można w nim wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i odpowiadającą tym wykroczeniom liczbę punktów karnych. Obecnie obowiązujący taryfikator mandatów nie był modyfikowany od niemal 20 lat. To jedna z przyczyn wprowadzenia zmian i podniesienia wysokości mandatów. Na wieść o znacznie wyższych karach, część kierowców jest przerażona. Jak informuje policja, recepta jest jednak prosta - wystarczy poruszać się po drogach zgodnie z przepisami. 

- Projekt zakłada szereg zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń - czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Będzie znacznie drożej

To, czego możemy być już pewni, to znaczne podwyżki mandatów karnych. Jak wynika z projektu nowego taryfikatora, za przekroczenie prędkości o 30 km/godz., niezależnie od tego, czy jesteśmy na terenie zabudowanym czy też nie, kara będzie wynosiła 1500 zł. Jeśli dane wykroczenie zostanie powtórzone w ciągu 2 lat, to mandat będzie wynosił podwójną kwotę. Takie działanie ma na celu dotkliwsze karanie osób, które nagminnie łamią prawo.

Projekt nowego taryfikatora zakłada, że więcej zapłacimy także za:

- wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych - 1000 zł,
- prowadzenie bez uprawnień - 1000 zł,
- kolizję, w której zostało uszkodzone mienie lub zdrowie (które to trwa więcej niż 7 dni) - 1500 zł,
- wykroczenia przeciwko pieszym - 1500 zł,
- niezatrzymanie się do kontroli - 1500 zł,
- niezachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych - 2000 zł,
- prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub innych używek - 2500 zł,
- niewskazanie osoby prowadzącej pojazd, który został zarejestrowany przez fotoradar - 8000 zł.

Każdy z tych mandatów będzie mógł zostać podwojony, jeżeli wykroczenie zostanie popełnione po raz drugi w ciągu dwóch lat. Jeśli osoba dalej będzie popełniać wykroczenia, to kara może wynieść nawet 5 tysięcy złotych, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. Z kolei jeśli policjant uzna, że o karze powinien zadecydować sąd, kierowca będzie mógł otrzymać grzywnę w wysokości maksymalnej nawet do 30.000 zł. Aby zwiększyć egzekucję kar, urząd skarbowy będzie mógł nieopłacony mandat odjąć od zwrotu podatku.

To jednak niejedyne przewinienia, za które mają zostać nałożone mandaty i punkty karne. Rządzący chcą bowiem karać kierowców ścigających się na drogach i driftujących. Nie wiadomo jednak jeszcze, ile wyniosą kary za takie zachowania na drodze. Możliwe, że dzięki udostępnieniu ubezpieczalniom danych z CEPiK i dostosowaniu stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń, kierowcy łamiący prawo będą płacili więcej za ubezpieczenie OC. 

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Spore zmiany czekają także kierowców, którzy zdecydują się wsiąść za kółko po alkoholu. Takie osoby będą musiały liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami. Jak przewiduje projekt nowego taryfikatora, prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł. W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny, sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1000 zł. Projekt przewiduje ponadto ograniczanie możliwości warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, w przypadku przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości, które zdarzyły się po raz kolejny.

Albo konfiskata

Jednym z pomysłów Ministerstwa Sprawiedliwości na walkę z pijanymi kierowcami jest konfiskata samochodu, czyli rozwiązanie, które wzbudza największe kontrowersje.

W myśl projektu nowych przepisów kierowca mający we krwi, co najmniej 1,5 promila alkoholu zawsze straci samochód, nawet jeśli nie doszło do wypadku. Samochód konfiskowany będzie również osobom, które w stanie nietrzeźwości (nawet, jeżeli stężenie alkoholu w organizmie sprawcy było mniejsze niż 1,5 promila we krwi) spowodowały katastrofę w ruchu lądowym, sprowadziły niebezpieczeństwo katastrofy i doprowadziły do wypadku.

- Dla takich przestępstw nie będzie przewidziana możliwość odstąpienia od orzeczenia przypadku w wyjątkowych wypadkach - podkreślił resort, którym kieruje Zbigniew Ziobro.

Jak przewiduje nowelizacja, w przypadku gdy samochód nie będzie własnością pijanego kierowcy, wówczas sąd może orzec przepadek równowartości takiego pojazdu. To oznacza, że kierujący po alkoholu będzie musiał zapłacić tyle, ile kosztuje auto, w którym spowodował wypadek lub został zatrzymany przez policję. 

Nawet 15 punktów karnych za kilka naruszeń

Zgodnie z projektem ustawy, w przypadku, kiedy osoba popełni jednocześnie kilka naruszeń, a ich suma będzie przekraczała 15 punktów, to osoba ta otrzyma 15 punktów karnych.

Jednocześnie projekt nowego taryfikatora przewiduje, że maksymalną liczbę punktów będzie można otrzymać między innymi za:

- niezatrzymanie się do kontroli mimo sygnałów dźwiękowych, świetlnych oraz polecenia zatrzymania się,
- przyczynienie się do spowodowania lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym,
- prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub innych używek, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem substancji odurzających,
- wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
- przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości o 50 km/godz. niezależnie od tego, czy prowadzący znajdował się w obszarze zabudowanym, czy też nie.

Konto czyste po dwóch latach

Do tej pory punkty karne kasowane były po roku. Teraz będą znikały z naszego konta dopiero po dwóch latach. Ma to wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach. Ponadto, punkty karne mają zostać kasowane po dwóch latach tylko wtedy, gdy została uiszczona opłata za mandat. Jak wynika z projektu ustawy, im szybciej opłacimy wystawioną karę, tym szybciej punkty zostaną skasowane. W przeciwnym wypadku wciąż mogą być one widoczne w systemie informacyjnym.

To, w jakim ostatecznym kształcie zostanie wprowadzona nowelizacja sankcji dla kierowców, powinniśmy poznać już niebawem.

Komentarze

Dodaj komentarz