Pixabay Upomnienia doręczane będą osobom, które w wyznaczonym terminie nie wywiążą się ze swoich obowiązków
Pixabay Upomnienia doręczane będą osobom, które w wyznaczonym terminie nie wywiążą się ze swoich obowiązków

Upomnienia doręczane będą osobom, które w wyznaczonym terminie nie wywiążą się ze swoich obowiązków, tj. nie zapłacą należnego podatku czy opłaty za odbiór odpadów. Upomnienie wysyła się przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, a jego koszt określony jest w rozporządzeniu ministra finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 67).

Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia powstaje z chwilą jego doręczenia.

www.pawlowice.pl

Komentarze

Dodaj komentarz