Henryk Borawski (CC)
Henryk Borawski (CC)

Dziś rybniccy radni mieli zdecydować o nowych stawkach za odbiór odpadów komunalnych. Obecnie, stawka ta wynosi 24 zł na mieszkańca miesięcznie. Zgodnie z projektem uchwały, od przyszłego roku stawka ta miała wynosić 29,50 zł. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały, istnieje kilka przyczyn takich planwanych podwyżek.

- W pierwszym kwartale 2021 r. panował szereg ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Wykonywanie pracy zdalnej, nauka online, ograniczenia w funkcjonowaniu gastronomii oraz innych firm usługowych, spowodowały, iż strumień odpadów generowany dotychczas w zakładach pracy, szkołach, lokalach gastronomicznych przeniósł się do gospodarstw domowych, gdzie odpady te odbierane są w ramach zryczałtowanej stawki opłaty 24 zł/osobę/miesiąc. Dodatkowo, podejmowane przez mieszkańców środki ostrożności związane z noszeniem maseczek jednorazowych, zwiększonym zużyciem środków dezynfekujących, jak również zakupem środków czystości wpływają na zwiększenie ogólnej masy generowanych odpadów komunalnych. Nie bez znaczenia pozostaje wzrost popularności zakupów dokonywanych online i korzystanie z usług firm kurierskich, które w celu zabezpieczenia przesyłki wykorzystują znaczne ilości opakowań typu papier i plastik. Widoczny jest także wzrost ilości odbieranych odpadów wielkogabarytowych związany również z pandemią i prowadzeniem, na dużą skalę przez mieszkańców remontów. Ponadto ustawowe wprowadzenie „dowolności wyboru” firm odbierających odpady komunalne doprowadziły do rozszczelnienia systemu, który skutkuje podrzucaniem odpadów do miejsc objętych gminnym systemem ich zbiórki (np. zabudowa wielolokalowa) - czytamy w uzasadnieniu uchwąły.

Niespodziewanie jednak punkt dotyczący podwyżki stawek został wycofany z czwartkowej sesji rady miasta. 

- W związku z trwającymi pracami nad budżetem i najnowszymi danymi z ministerstwa finansów, zdecydowałem o wycofaniu z porządku tej sesji punktu 18. Już teraz mogę zapowiedzieć, że w tym temacie odbędzie się sesja dodatkowa. Odbędzie się ona po dyskusjach w odpowiednich komisjach  - mówił prezydent Piotr Kuczera. 

Na wniosek radnego Andrzeja Sączka, z obrad został wycofany także punkt 17, dotyczący pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku. Radni przegłosowali zmianę porządku sesji. Pozostaje więc czekać na rozwój sytuacji.

Komentarze

Dodaj komentarz