Materiały prasowe
Materiały prasowe

MOSiR Rybnik wspólnie z czterema europejskimi instytucjami kończy prace nad projektem Erasmus+ Sport “Volunteering for trainers” (nazwa obiegowa: Vol4Life2) . Jest to kontynuacja projektu “Volunterering for Sporty and Healthy Life”, który był realizowany w 2019 r.

Stworzenie pełnej strategii

Obecny projekt skupia się na wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie nadzoru, pomocy i kreowania działań  wolontariuszy – przez ich opiekunów, trenerów i koordynatorów. Poprzedni był skoncentrowany na działalności samych wolontariuszy i poruszał takie kwestie jak ich prawa, obowiązki, sposób komunikacji wewnątrz grupy i wywiązywania się ze swoich obowiązków. – Wnioski do jakich doszły wszystkie podmioty związane z projektem doprowadziły do momentu, w którym należało się skupić także na relacji wolontariusz – koordynator – wyjaśnia Wiktoria Wistuba, pracownik działu organizacji imprez MOSiR-u i główny koordynator projektu Vol4Life2.
W prace zaangażowani są ci sami partnerzy, którzy pracowali przy pierwszej edycji programu na temat wolontariatu: Hiszpanie – Iniciativa Internacional Joven (lider projektu), Litwini – Asociacija Aktyvistai, Grecy – IASIS oraz Włosi - ASD San Venanzo. – Po pierwszej edycji projektu mieliśmy pewien niedosyt – przyznaje Agnieszka Klimasara, pracownik działu organizacji MOSiR Rybnik do lutego 2020 r. i dodaje: – Odnieśliśmy wrażenie, że nasze badania są niepełne. Skupiliśmy się wyłącznie na regułach pracy wolontariuszy, a nie mieliśmy wypracowanej strategii dla trenerów i koordynatorów. A to oni przede wszystkim powinni wiedzieć jak kierować pracami wolontariuszy, w jaki sposób się z nimi komunikować i w jaki sposób mogą ich motywować i zachęcać do działania. Dlatego też postanowiłam pozostać przy drugim projekcie, aby móc kontynuować naszą pracę w takim samym zespole w jakim go zaczynaliśmy – mówi Agnieszka Klimasara, która wcześniej koordynowała pracami przy programie Vol4Life (2019 r.).

Ważne wnioski

6 października w sali konferencyjnej rybnickiego MOSiR-u odbyła się konferencja podsumowująca prace przy projekcie “Vol4Life2”. – Mieliśmy w końcu okazję gościć naszych europejskich partnerów w Rybniku i zorganizować oficjalne podsumowanie naszych prac, które znacząco się wydłużyły z powodu pandemii i wielu obostrzeń –tłumaczy Wiktoria Wistuba. – Przyszedł w końcu czas na wnioski i refleksje, które płynęły od nas wszystkich i które koncentrowały się na poprawie jakości relacji i współpracy pomiędzy trenerami i koordynatorami, a samymi wolontariuszami  – dodaje główny koordynator projektu.
Podczas rozmów, dyskusji, prezentacji i wymiany opinii partnerzy podzielili się swoim doświadczeniem i wnioskami. Na tej podstawie, podobnie jak przy pierwszym projekcie, powstanie ebook, gdzie zostaną zebrane badania i opinie wszystkich zaangażowanych w projekt podmiotów. Celem nadrzędnym bowiem jest podzielenie się tą wiedzą z innymi jednostkami i podmiotami, które mogą ją wykorzystać do sprawnego przeprowadzenia eventu sportowego. – Chcemy, aby nasze wnioski były dostępne dla jak najszerszej grupy odbiorców zainteresowanych taką wiedzą. Są to sportowe jednostki miejskie, kluby sportowe, szkoły, organizacje pozarządowe, a także szeroko pojęta grupa organizatorów imprez sportowych – wyjaśnia Wistuba.

Po części oficjalnej MOSiR zaprosił swoich partnerów na Wiśniowiec. Tam odbyła się pokazowa impreza sportowa, a o pomoc w sprawnym jej przeprowadzeniu zostali poproszeni wszyscy uczestnicy konferencji. – Uznaliśmy, że najlepszą formą sprawdzenia się będzie po prostu wspólna praca przy niedużym evencie. O skoordynowanie prac naszych wolontariuszy, którymi de facto zostali nasi partnerzy, poprosiliśmy Denisa Bichlera, jednego z wolontariuszy MOSiR-u, który był czynnym uczestnikiem całego programu. Jego zadaniem było m.in. określenie zadań i obserwacja działań prowadzonych przez wolontariuszy – tłumaczy Agnieszka Klimasara, wyjaśniając jednocześnie, że miał to być sposób na to, aby w mikro skali sprawdzić, czy założenia projektu “Vol4Life2” mogą w takiej formie funkcjonować i czy są pomocne w realizacji zadania jakim jest event sportowy. – Dla mnie było to ciekawe doświadczenie, ponieważ jako wolontariusz imprez sportowych mogłem wdrożyć ideę projektu w czasie rzeczywistym i tym samym sprawdzić siebie oraz czytelność tego nad czym pracuje MOSiR wraz z pozostałymi partnerami – wspomina Denis, najbardziej zaangażowany wolontariusz projektu.  

Pomoc specjalistów

Wydarzenie sportowe, które miało miejsce na Wiśniowcu odbyło się we współpracy z Bartoszem Giemzą (doświadczonym rowerzystą, trenerem i właścicielem marki GoBikePro), który wspólnie ze swoimi podopiecznymi miał przeprowadzić zawody rowerowe pumptrack. W realizacji zadania wspierał go Krzysztof Magiera (Sfera Sportu), który podobne eventy rowerowe przeprowadza na terenie całej Polski. – Bardzo nas ucieszył fakt, że w naszej pracy wsparły nas osoby, które są związane ze sportem i realizacją imprez sportowych na najwyższym poziomie. Dzięki ich obecności i jednocześnie zaangażowaniu aż 20 zawodników udało nam się przeprowadzić naprawdę udaną imprezę, dzięki której nasi partnerzy na własnej skórze mogli przerobić to nad czym pracowaliśmy zarówno w roku 2019 jak i 2021 – dodaje na zakończenie Wiktoria Wistuba.

Komentarze

Dodaj komentarz