post image
Elżbieta Grymel Jednym idzie leko a poradzōm wyższo szkoła zrobić a nikedy i dwa fakultety ȏroz, a inkszym je ciynżko

Ze tōm naukōm to nigdy niy bōło tak łaps! Jednym idzie leko a poradzōm wyższo szkoła zrobić a nikedy i dwa fakultety ȏroz, a inkszym je ciynżko zrobić zawodowo szkoła, bo im te uczyni niy idzie! Jednym skuli słabszyj gowy, drugim bezto, że sōm fest zgniyłe, a do niczego im sie niy chce żodnej proce wsadzić!

We dalszyj familiji mōm dwie gryfne dziołszki: Basia a Kasia, co sōm frizyjerkami. Basia sie we inkszym fachu niy widziała. Po zawodōwce skōńczyła technikum, a była by szła dali, ale zatym sztudyrowanio do frizyjerkōw ni ma. Nō, a na Kaśka dycki w dōma godali „frelka mie sie niy chce!” Frizyjerkōm ȏstała, bo jakoś szkoła skōńczyć trza bōło, ale sie we tyj robocie niy widziała. Godała, że ȏna by sie czuła nojlepi, jako paniczka „ze wyższych sfer”, yno że teroz takich już ni ma! Bezto zaczła udować „co jo to ni ma”. Isto sie ze fachym pōminyła, bo nejści dobro aktorka by ś ni bōła! Ta dziołcha dycki cosik nawywijała, a czynsto potym na „gupio gynś” wyszła, bo jako to godajōm: „smoli a niy soli”!

Jedyn roz poszły społu ze Basiōm na disco, a potkały tam kamrata ȏd Basinego bracika. Tymōn bōło tymu karlusowi na miano. Tyn synek kupa lot sztudyrowoł, ale dziołchōw ani wiela zagodać niy poradziył! Bezto ze poczōntku godka im ciynżko szła, a ȏn by rod posiedzioł we babskim towarzystwie: A niych kamraty widzōm, że ȏn mo ȏroz aże dwie frelki! Bezto zaroz zagodoł Kaśka, co sztudyruje, a ȏna mu padała, że psychologijo na UJocie ! Musiała jednako strzelić przi tym cosik gupigo, bo tym karlus zaroz sie jōm spytoł, jako sie mianuje jeji profesōr ȏd parapsychologie! A frelka sie niy kapła, że sam cosik niy sztimuje, chocioż jōm Basia pod stołym kopała, yno zaroz ciepła jakimś ciynżkim mianym. Synek sie już we duchu praje dowiył ze śmiychu, ale pytoł sie dali: eli tyn chop je profesōr zwyczajny abo nadzwyczajny, a Kaśka wystrzelyła, że przistojny! Wtynczos karlus padoł, że jeszcze go żodyn tak niy „ubawił” a postawiył dziołchōm po coli! A Basia ji ani pić niy chciała, boby sie bōła ȏd gańby spolyła, ale po Kaśce to wszyjstek spłynyło jako po gynsi! Padała, że tyn karlus musioł być fest gupi, jak sie porzad ȏ taki pierdoły pytoł!

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz