post image
Elżbieta Grymel Przyczyny upadku kopalń bytomskich w XIV wieku niektórzy w zamordowaniu przez mieszczan dwóch miejscowych księży

W tamtych czasach konsekwencje klątwy były bardzo surowe i powodowały wykluczenie społeczne. Okolicznej ludności nie wolno było utrzymywać żadnych kontaktów z objętymi interdyktem, zaś potomkowie bytomian nie mieli prawa piastować żadnych godności kościelnych, czy kapłańskich aż do trzeciego (w niektórych opowieściach aż do siódmego) pokolenia.

Tamto pożałowania godne wydarzenie miało miejsce dawno temu, bo w roku 1361, 1363 lub nawet w 1364 (źródła opisujące ów przypadek nie są zgodne). Wtedy to podjudzeni przez chciwego burmistrza Fabriciusa, zbuntowani mieszczanie bytomscy pojmali dwóch księży z fary pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i poturbowali ich dotkliwie, a następnie utopili w pobliskim stawie. Nie wdając się w drastyczne szczegóły, dziś określilibyśmy, że działali ze szczególnym okrucieństwem i wyjątkowym udręczeniem ofiar. Karą za ten bezbożny czyn była klątwa kościelna rzucona na miasto i jego mieszkańców przez biskupa krakowskiego Floriana.

Dumni bytomianie jednak nie chcieli przyjąć jej do wiadomości! Delegacja mieszczan bytomskich udała się wtedy ze skargą do Stolicy Apostolskiej, licząc na to, że być może na miejscu uda się im się wyjednać przychylność papieża. Jedne opowieści podają, że owi delegaci zostali w Rzymie zatrzymani, a potem osądzeni i ukarani, inne zaś, że ich misja się powiodła i udało się wynegocjować cofnięcie interdyktu już po dwóch latach. W ramach zadośćuczynienia bytomianie mieli wnieść do kurii rzymskiej opłatę w złocie i ufundować w kościele farnym w Bytomiu ołtarz pod wezwaniem św. Zygmunta, ma który mieli łożyć 12 grzywien rocznie. Zaś pamięć ofiar owego mordu miały upamiętniać dwa kamienne kielichy umieszczone we wnęce nad głównymi drzwiami kościoła.

Co do tego jak długo trwała owa klątwa kościelna, wspomniani autorzy też nie są zgodni. Żyjący w XV wieku Jan Długosz w „Rocznikach czyli Kronice Sławnego Królestwa Polskiego” określa jej długość na dwa lata, a opowieści krążące do dziś po całym Górnym Śląsku wspominają o okresie 4-letnim i 70-letnim, zaś Mikołaj Liebenthal, w książce wydanej w 1839 roku, pisze o 14-letnim okresie interdyktu. Józef Lompa (1797-1863) w swoim zbiorze „Bajki i podania” jako długość działania biskupiego interdyktu podaje lat 70. Inne podania mówią, że klątwa miała trwać tak długo, aż wymrze ród chciwego burmistrza, co rzekomo nastąpiło w wieku XIX, ale spotkałam się też z opinią że klątwa trwa nadal, bo nigdy nie została zdjęta.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zajścia w Bytomiu był jednak konflikt miedzy dwoma właścicielami miasta, książętami Przemysławem z Toszka i Konradem z Oleśnicy, bo każdy z nich usiłował przeciągnąć mieszczan na swoją stronę.

Ps. Ciąg dalszy opowieści do przeczytania za tydzień, zapraszam do lektury.

Elżbieta Grymel


 

Komentarze

Dodaj Komentarz