airly.org
airly.org

Przerwa w działaniu czujników powietrza związana jest z zakończeniem współpracy miasta z dotychczasowym dostawcą usługi, tj. Airly Sp. z o.o. z Krakowa. Ta z kolei sytuacja jest wynikiem rozstrzygnięć prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejne 24 miesiące świadczenia usługi.

- Wkrótce podpisana ma zostać umowa z nowym dostawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza i mieszkańcy Rybnika będą mogli nadal śledzić poglądowe wyniki pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze w każdej z 27 dzielnic miasta - informuje Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu.

Usługa ta będzie polegała na bieżących pomiarach stężenia pyłu zawieszonego PM 10, w 27 lokalizacjach wskazanych przez miasto, z przetwarzaniem, przechowywaniem oraz wizualizacją danych pomiarowych, a także zapewnieniu monitoringu i serwisowaniu tych urządzeń. 

Komentarze

Dodaj komentarz