Materiał partnera
Materiał partnera

Czym jest faktoring?

Faktoring to rozwiązanie, które pomoże Ci w rozwiązaniu problemu zatorów płatniczych. Dzięki usłudze otrzymasz finansowanie na bieżącą działalność oraz rozwój przedsiębiorstwa. Ogólna definicja faktoringu mówi, że jest to usługa, którą świadczy faktor i polega na wykupieniu faktur od klienta, będącego dostawcą usług lub produktów na rzecz swoich kontrahentów. Oznacza to, że jeśli firma X wykona usługę na rzecz firmy Y i wystawi jej fakturę z opóźnionym terminem płatności, może również przekazać ją faktorowi, który przypilnuje spłaty oraz wypłaci firmie X zaliczkę na poczet odzyskanych wierzytelności.

Kto bierze udział w faktoringu?

Usługa faktoringu jest bardzo prosta i biorą w niej udział trzy strony.

 1. Przedsiębiorca – to ona wykonuje usługi lub sprzedaje towary na rzecz swoich kontrahentów oraz wystawia im faktury z opóźnionym terminem płatności. Dokumenty płatnicze następnie przekazuje faktorowi.
 2. Faktor – firma lub instytucja finansowa, która oferuje usługę faktoringu. Faktor nabywa wierzytelność od przedsiębiorcy i przelewa w formie zaliczki na jego konto pieniądze na bieżącą działalność.
 3. Kontrahent – dłużnik faktoringowy, który jest zobowiązany do opłaty faktury w określonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, faktor rozpocznie procedurę egzekucji długu.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring dzieli się na różne rodzaje, co sprawia, że każdy przedsiębiorca znajdzie usługę dopasowaną do swoich potrzeb. Co więcej, możliwe jest łączenie poszczególnych typów faktoringu, by w jak największym stopniu dostosować ją do oczekiwań konkretnej firmy.

Faktoring ze względu na charakter zobowiązania

 • Wierzytelnościowy – jest to pełna usługa faktoringowa, w której faktor przelewa na konto przedsiębiorcy 80-90% wartości dokumentu. Faktor nabywa w ten sposób wierzytelność, a kontrahent musi ją spłacić.
 • Odwrócony – polega na tym, że przedsiębiorca zaciąga w firmie faktoringowej dług, który musi w określonym czasie spłacić przy pomocy faktur. Faktoring odwrócony pomaga przedsiębiorcom, chcącym dokonać większych zakupów, ale nie mającym w określonym momencie środków, by to zrobić.

Faktoring ze względu na ryzyko niewypłacalności

 • Pełny – w tym modelu całkowita odpowiedzialność za wypłacalność kontrahenta jest przenoszona bezpośrednio na faktora. Oznacza to, że jeśli dłużnik nie opłaci faktury, to firma faktoringowa zajmie się egzekucją długu. Ty jako przedsiębiorca będziesz mógł oddać się rozwojowi firmy.
 • Niepełny – w takiej usłudze faktor nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta zobowiązanego do opłacenia faktury. Zatem to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za odzyskanie wierzytelności, wynikającej z faktury.
 • Mieszany – ma cechy faktoringu pełnego i niepełnego. Faktor bierze na siebie odpowiedzialność za niewypłacalność, ale tylko do określonej w umowie kwocie.

Faktoring ze względu na zawiadomienie dłużnika o zawartej umowie faktoringowej

 • Jawny – dłużnik od razu po zawarciu umowy faktoringowej jest o niej powiadamiany, co znacznie zmniejsza ryzyko niewypłacalności i dyscyplinuje kontrahenta do spłacania swoich zobowiązań.
 • Tajny – w tym rodzaju faktoringu dłużnik nie jest informowany o podpisaniu umowy faktoringowej. Zazwyczaj przedsiębiorcy decydują się na tajne finansowanie faktur, gdy nie chcą, by ich kontrahenci wiedzieli, że współpracują z firmą, która szuka zewnętrznych źródeł finansowania.
 • Półotwarty – dłużnik dowiaduje się o zawarciu umowy faktoringowej dopiero w momencie, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty.

Faktoring ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność

 • Zaliczkowy – faktor wypłaca na konto przedsiębiorcy zaliczkę w wysokości od 80 do 90% wartości faktury. Pozostała część kwoty jest przelewana dopiero po spłacie faktury przez dłużnika.
 • Wymagalnościowy – pieniądze za sprzedaż wierzytelności są przekazywane przedsiębiorcy, dopiero gdy dłużnik opłaci fakturę.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Faktoring jest bardzo dostępną usługą, z której mogą skorzystać niemal wszystkie firmy. Finansowanie faktur sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw:

 • stosujących odroczone i długie terminy płatności,
 • chcących zabezpieczyć się przed ewentualnymi zatorami finansowymi,
 • chcących utrzymać i zarządzać płynnością finansową.

Faktoring dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Jeśli prowadzisz JDG, na pewno spotkałeś się z klientami, którzy oczekują długich terminów płatności. Jako mały przedsiębiorca niestety nie zawsze możesz pozwolić sobie na tego typu współpracę. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest faktoring, który uchroni Cię przed utratą cennych kontraktów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co możesz zyskać, decydując się na faktoring, wejdź na stronę: finansowaniefaktur.pl

Komentarze

Dodaj komentarz