post image
Elżbieta Grymel Górnik ukarany przez Skarbnika

Ȏn jak chcioł, to jednym poradził pomōc, a zaś inkszych, jak mu co przeszkrobali, to koroł bez litości! Jo dłōgo niy poradziła spokopić, jak to ze tym stworym je, bo niby roz bōł dobry, ludziōm pōmōgoł a ich ȏstrzygoł, a kedy indzi gazym ich dusiył, a wodōm zalywoł! Wtynczos prziszło mi do gowy, że te Skarbniki muszōm być dwa, bo podle mie, to ni mōg być jedyn a tyn sōm! A terozki poslōchejcie starzikowych spōminkōw:

Nojprzōd, co Skarbnik ni mioł rod: na grubie niy śmiało sie głośno godać, wrzeszczeć ani śpiywać, ale nojwiyncy to Skarbnik niy ciyrpioł gwizdanio, robiynio gupot a głośnego lachanio. Bo jak człowiek gupoty robi, to niy dowo pozōr, co sie wele niygo dzieje, a na dole trza mieć ȏczy na ȏkoło gowy, a to je jeszcze nikedy za mało! Wszyjscy wiedzieli, że na dole musi być spokoj, bo jak kery Skarbnikowi, co zawini, to ȏn go zaroz fest pokoro!. Jedyn starzikow kamrat dostoł bez pysk ȏd samego Skarbnika za kurzyni cygaretōw na dole! Tyn chop to był taki „śmierdzrobōtka”, sztyjc kajś ȏbzajtowoł, po kōntach sie krył, a wyloz dycki dziepiyro, jak już kamraci cołko robota za niygo zrobiyli. Isto już delszy czos mu sie tyn Skarbnik prziglōndoł, bo inksze bergmōny widzieli modre światło we starych chodnikach, a tego zgłobnego kamrata ȏstrzygali, ale ȏn nic se s tego niy robioł! Isto miarka sie przebrała i tyn karlus po pysku dostoł i to tak fest, że mu szramy na gymbie do kōńca życio ȏstały! Terozki to godajōm, co ȏd tego kurzynio gaz metan, co sie pod stropym zbiyroł, sie zapolył a ȏd tego wybuchu chopa poparziło! Ale we tych hańdowniyjszych czasach ludzie wierzili, że to bōła kora ȏd Skarbnika!

Bogusin starzik godoł, że bergmōny mieli kejś we przodku takigo fajnego szczura, co ku nim jeś przichodzioł. Jednako tyn zwiyrz nojwiyncy przoł wyndzōnym wōsztōm! Za jejich dobroć sie im potym kejś ȏdwdziynczōł. Roz narobioł takigo larma, jakby go zarzinali. Wszyjscy ciepli sie we tym keronku ȏbejrzeć, co sie stało, a za mōment kamiynie sie ze stropu posypały tam, kaj jeszcze przed kwilōm robiyli! Bezto bergmōny godali, że to musioł być sōm Skarbnik, co sie we praje kożdo zwierzina poradzi przemiynić!

Grymlino

Ps. Panoczek A. Zimōńczyk - podziynkowani za pōmōc we ślōnski korekcie.

Komentarze

Dodaj Komentarz