post image
Dominik Gajda Autor Stanisław "Fojerman" Neblik

Pamiyntosz jeszcze

 

Jak na Waldwiza my lotali,

Zbiyrać brusiny, abo grziby.

Jak popolyły nas pokrziwy.

Jak my po strōmach sie spinali.

 

Jak we przikopach były raki,

A woda czysto, choćby kryształ,

Co szło nabiyrać jōm na łyżka,

A szmak cudowny miała taki.

Dzisiej w przikopach yno szlōm,


Tōż raki tyż sie potraciyły,

A my glacaci downo sōm,


Po strōmach skokać niy ma siyły.

Pamiynć ôstała yno nōm,

Ô downych czasach, co minyły.

Stanisław "Fojermman" Neblik

2021.09.20

Komentarze

Dodaj Komentarz