Foto: WFOŚiGW w Katowicach, Tekst: WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiW.
Foto: WFOŚiGW w Katowicach, Tekst: WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiW.

Akademia Czystego Powietrza

Zasady programu „Czyste Powietrze”, Kredyt Czyste Powietrze, wniosek o dofinansowanie i płatność, zachęty dla gmin i wymiana dobrych praktyk między JST, elektryfikacja w ogrzewnictwie, termomodernizacja, rola ekodoradców, uchwały antysmogowe, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – to tylko niektóre z tematów omówionych podczas tegorocznych spotkań pn. Akademia Czystego Powietrza. Webinaria, prezentacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są już dostępne – bezpłatnie, dla każdego i w dowolnym momencie, na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Miliard na stacje ładowania

13 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Krajowy Operator Funduszu Modernizacyjnego rozpoczął pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Beneficjentami programu mogą być operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD). Wnioski o dofinasowanie w pierwszym naborze z budżetem 100 mln złotych będzie można składać́, w trybie ciągłym, w okresie od 13.12.2021 r. do 28.02.2022 r. jednak nie dłużej niż̇ do wyczerpania alokacji. Całkowity budżet programu wynosi 1 mld złotych.

Bezpłatne szkolenie

WFOŚiGW w Katowicach zaprasza do udziału w jednodniowym, bezpłatnym szkoleniu on-line pn. „Rozliczenie projektów POIiŚ 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL 2014”. Szkolenie dedykowane jest beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie. Szkolenie odbędzie się 17 grudnia 2021 roku w godz. od 9.00 do 15.00. Zgłoszenia można dokonywać tylko do 15 grudnia, na adres szkoleniaFE@wfosigw.katowice.pl.

Komentarze

Dodaj komentarz