Bożena Sztajner O. prof. Józef Augustyn SJ napisał znakomitą książkę o wierze i miłości w czasach wielkich wyzwań
Bożena Sztajner O. prof. Józef Augustyn SJ napisał znakomitą książkę o wierze i miłości w czasach wielkich wyzwań

Ireneusz Stajer

„Wiara i miłość. W czasach wielkich wyzwań. Artykuły i rozmowy” - to tytuł najnowszej książki ojca dr. hab. profesora Akademii Ignatianum w Krakowie, Józefa Augustyna, związanego przez bliskich z naszym regionem. Autor w czterech rozdziałach dotyka najbardziej aktualnej problematyki.

Pierwszy rozdział o. prof. Augustyn poświęca życiu w czasach próby. Czytamy w nim między innymi o ludzkiej godności oraz duszpasterstwie w dobie koronawirusa. Jest też mowa o przeżywaniu w tych trudnych czasach Wielkiego Tygodnia. W drugim, autor omawia tematykę walki o wierność i prawość serca. Rozważa w nim tak istotne zagadnienia, jak: pokusy zbliżające do Boga, modlitwa o łaskę przebaczenia krzywd, apostazja czy dojrzałość religijna.

Droga oczyszczenia

Trzeci rozdział jest o kapłaństwie na drodze oczyszczenia, a w nim między innymi rozmowa „Tak rodzą się dojrzali kapłani” i „Zbyt wolno uczymy się na błędach”. Już pierwsze pytania prowadzącego wywiad Tomasza Królaka z Katolickiej Agencji Prasowej, o pierwsze odczucia o. prof. Augustyna po filmie „Zabawa w chowanego” Tomasza i Marka Sekielskich, wskazuje na rzetelny i uczciwy wybór tematyki do książki. To bardzo ważne w czasach, gdy zarzuca się Kościołowi katolickiemu „zamiatanie problemów pod dywan”. Autor nie boi się trudnych pytań. - W filmie uderza determinacja ofiar oraz ich chęć rozliczenia sprawców. Ofiary opowiadają o krzywdach sprzed wielu lat tak, jakby miały miejsce wczoraj – odpowiada m.in. ojciec profesor.

Bratnia dusza

Rozdział czwarty, zatytułowany „Świadkowie wiary” zawiera dwie rozmowy. W pierwszej o. Józef Augustyn wspomina wybitnego rekolekcjonistę i egzorcystę księdza Krzysztofa Grzywocza, który zaginął w Alpach. „Poznaliśmy się, gdy pojawił się w naszym domu rekolekcyjnym w Częstochowie w latach 90. XX wieku. Wyczułem w nim bratnią duszę. Ujął mnie sposobem postrzegania rzeczywistości, niezwykłą wrażliwością, dyskrecją, ale też wewnętrzną wolnością”. Autor zaprosił księdza Grzywocza do pracy w „Życiu Duchowym”. W redakcji współpracowali kilkanaście lat.

Listy Matki

Druga rozmowa „Nie ma dla mnie granic poświęcenia dla dzieci” ukazała się naszych „Nowinach, w sierpniu 2019 roku. Miałem przyjemność porozmawiania z autorem o Annie Augustyn – prostej kobiecie, żonie i matce dziewięciorga dzieci. Bohaterka książki o. prof. Augustyna „Listy Matki” ukończyła siedem klas szkoły podstawowej, ale pisała piękne listy do swoich dzieci. Dawała w nich świadectwo swojej głębokiej duchowości oraz zawierzenia Jezusowi i Maryi.

Drogowskazy

Jezuita, rekolekcjonista oraz współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalników „Życie Duchowe” i „Pastores” po raz kolejny trafnie, w punkt stawia diagnozę i daje rady na trudne czasy. Może nie wprost, ale każdy znajdzie w publikacji ojca prof. Józefa Augustyna wiele cennych wskazówek. Książkę dobrze się czyta. Zachęca do tego jasność przekazu i świetny styl autora.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Homo Dei z Krakowa. Publikację można nabywać poprzez www.HomoDei.pl oraz wysyłając e-mail na: dystrybucja@homodel.pl

Odwaga kapłana

Ojciec Józef Augustyn SJ od kilkunastu lat poprzez

swoje publikacje – książki, artykuły, wywiady – oraz głoszone

rekolekcje wpisuje się w dyskusję o problemach

Kościoła. Ma odwagę mówić i pisać o tym, co w Kościele

polskim i powszechnym jest najważniejsze. Zawsze zajmuje

się kluczowymi problemami kapłanów i wiernych.

Nie boi się poruszać tematów tabu. Ma odwagę inspirować

do dyskusji w kwestiach, które są traktowane jak

„zmowa milczenia”. Do tej pory zawarł to w kilkudziesięciu

opublikowanych książkach, dziesiątkach artykułów,

bardzo wielu udzielonych wywiadach i nieustannie

głoszonych rekolekcjach w Polsce i za granicą. Dla wielu

wiernych i kapłanów jest niezmiennie punktem odniesienia

w szeroko dyskutowanych problemach – napisał we wstępie Piotr Koźlak CssR, redaktor naczelny kwartalnika „Homo Dei”, dyrektor Wydawnictwa Homo Dei.

Komentarze

Dodaj komentarz