post image
Fot: UM Żory, Źródło: KSSE, UM Żory.

Budowa nowoczesnego centrum kreatywności i innowacyjności to najważniejszy z projektów realizowanych obecnie przez KSSE S.A. Przedsięwzięcie, którego łączny koszt to 77 mln złotych, uzyskało dofinansowanie w wysokości 40,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu, już wkrótce w Żorach powstanie kompleks czterech budynków, wraz z zagospodarowaniem terenu. Każdy z nich będzie składał się z ośmiu hal przemysłowych, przeznaczonych w szczególności dla rozwijających się mikro i małych przedsiębiorstw. 

- W tej chwili jest to najważniejszy projekt Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dotąd byliśmy pośrednikiem, bardziej zajmowaliśmy się obsługą inwestycji. Dziś wkraczamy na ścieżkę nowego modelu biznesowego - sami budujemy, sami będziemy pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom, dawać nowe miejsca pracy – podkreślał prezes KSSE, dr Janusz Michałek.

Tym, co wyróżnia akcelerator biznesowy KSSENON, to wzbogacenie kompleksu o część nieprzemysłową i urbanistyczne oraz procesowe wykorzystanie sąsiedztwa biznesu, tak aby stworzyć efekt synergii i samoistnej współpracy wielu uczestników przedsięwzięcia. W części nieprzemysłowej kompleksu planuje się stworzenie przestrzeni dla otoczenia biznesu oraz realizacji działań wynikających z nowych potrzeb i oczekiwań  zarówno przedsiębiorców jak i sektora publicznego. Jak podkreślał marszałek Jakub Chełstowski, to projekt, który idealnie wpisuje się w strategię transformacji regionu. 

- Cieszę się, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest tak mocno zaangażowana w jego realizację, bowiem stanowi to wsparcie dla sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które są głównym krwioobiegiem regionalnej gospodarki. Projekt ma kolosalne znaczenie dla Subregionu Zachodniego. Będzie impulsem do tworzenia nowych miejsc pracy – mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Zdaniem prezydenta Żor, budowa nowoczesnego akceleratora to duża szansa dla miasta. 

- W Żorach po zamknięciu wielkich zakładów przemysłowych – górniczych ale nie tylko – byliśmy w trudnej sytuacji. Przyciągnęliśmy jednak bardzo dużo inwestorów, którzy stworzyli nowe zakłady pracy, gdzie pracują obecnie tysiące ludzi. To zmieniło Żory. KSSENON to jest jednak inny projekt - ma na celu stworzenie dobrych warunków do rozwoju najnowszych technologii, działań o charakterze innowacyjnym. Cieszę się, że powstanie on właśnie w Żorach. Będą tam nie tylko siedziby małych firm, ale również będzie to doskonale wyposażone centrum kompetencji, centrum kształcenia młodych ludzi - podkreślał Waldemar Socha.

Przetarg na budowę akceleratora wygrała firma Budimex S.A. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 14 miesięcy.. Uruchomienie działalności akceleratora planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. 

Komentarze

Dodaj komentarz