post image
Dominik Gajda / Archiwum.

Jak poinformowali przedstawiciele strony związkowej, po trudnych rozmowach pojawiła się szansa na zawarcie porozumienia. Strony spotkają się w siedzibie PGG w Katowicach o godz. 9.00. Rozmowy poprzedzi posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego o godz. 8.00.

Czego oczekują związkowcy?

Protestujący domagają się wypłacenia górnikom rekompensaty pieniężnej za przepracowane weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi.

- Od kilku miesięcy z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego i niedoboru surowców energetycznych, górnicy pracują w nadgodzinach i w weekendy, co pozwala uniknąć przerw w dostawie energii i ciepła. Fundusz płac w PGG nie został jednak zwiększony o dodatkowe środki na wynagrodzenie za ponadnormatywną pracę - dodaje Bogusław Hutek.

Komentarze

Dodaj komentarz